Algemene voorwaarden
 
Behandelen
 
1. Controleer uw verzekeringspolis altijd van tevoren. Als je verzekering de behandeling niet of gedeeltelijk vergoedt, zult u de nota voor niet vergoede behandelingen toegestuurd krijgen.
2. Verhinderd? Annuleer dan min. 24 uur van tevoren. Als u deze tijd niet in acht kunt nemen, behouden we ons het recht voor deze (behandel)afspraak in rekening te brengen.
3. Het kan voorkomen dat uw fysiotherapeut of specialist afwezig is vanwege onverwacht extern (werk)bezoek, ziekte of een andere reden. In dat geval wordt zo mogelijk de afspraak waargenomen door een andere fysiotherapeut of wordt u afgebeld.
4. Soms werken onze fysiotherapeuten met stagiaires. Het is mogelijk dat u door 1 van hen wordt behandeld. Dit gaat altijd in overleg met u, de stagiair staat altijd onder supervisie van een gediplomeerde fysiotherapeut.
5. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk.
6. We zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiële en/ of immateriële zaken.
7. Onze fysiotherapeuten handelen volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingen Overeenkomst (WGBO), waarin de rechten en plichten van patiënten en hulpverleners zijn vastgelegd.
8. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.
 
Trainen
 
1. De regels voor in de trainingszaal: gebruik een handdoek, draag schone sportschoenen, niet bellen, niet eten, geen tijdschriften of kranten lezen tijdens het trainen, gebruikte materialen opruimen voor de volgende sporter, ga voorzichtig om met de apparatuur.
2. We zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of vermissing van materiele of immateriële zaken.
 
Administratief
 
Fysiotherapie Amsteldorp heeft met veel zorgverzekeraars contracten maar niet met allemaal.
Met deze verzekeringen hebben wij geen contract in 2022:
1. CZ-groep
2. Menzis-groep
Als u bij deze verzekeraars bent verzekerd, ontvangt u de factuur van de behandeling op uw privé e-mail/ adres. Deze kunt u dan zelf declareren aan uw zorgverzekeraar. Het hangt van uw verzekeraar af welk deel er vergoed wordt.

Voor de verzekeraars waar wij wel een contract mee hebben:

Behandelingen fysiotherapie en manueel therapie worden bij de verzekeraar ingediend, mits dit uit de basisverzekering vergoed wordt of u een aanvullende verzekering heeft. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, kunt u vinden in uw polis gegevens van de verzekeraar. Mocht dit aantal niet toereikend zijn, dan ontvang u van ons uw nota op uw e-mail/ adres.
 
Klachten
 
Wij nemen deel aan de KNGF-klachtenregeling. Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze daar indienen.